ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים ב-Hitc

ניהול פרויקט מוצלח תלוי בניהולו, מתחילת דרכו בשלב היגוי ודרך מחזור החיים שלו. תוך שמירה על המטרה העיקרית להשלמת הפרויקט במסגרת היעדים שנקבעו בזמן, ובתקציב ובאיכות.

ניהול פרויקטים באופן מקצועי הוא יישום של הידע, המיומנויות, כלים וטכניקות שיאפשרו להשלים את הפרויקט תוך עמידה ביעדים ובמטרות.

מתודולוגיה

ב-HITC אנו מאמינים במתודולוגיה של ניהול המתבססת על חמישה עקרונות מרכזיים:

01

תוכן

מטרה ותכולת הפרויקט העיקרית כפי שהוגדרה בהיגוי ועיצוב הפרויקט.

02

לוח זמנים

מרכיב משמעותי ביותר, המושפע מכל העקרונות ומשפיע עליהם.

03

משאבים

תקציב הפרויקט ותקורות כוח אדם.

04

סיכונים

ניהול הסיכונים בנפרד ובבריה מתכללת.

05

מטרות

מטרות וערכי הארגון של הלקוח כקו מנחה ומרכזי.

המומחיות שלנו

מנהלי הפרויקטים ב-HITC מתמחים בתכנון מלא ל-Data Center מתשתיות האנרגיה ועד למערכות ה-IT במתקן.

אנחנו בחברה מביאים לידי ביטוי את דרישות והעקרונות הארגוניים של הלקוח כל אורך מחזור חיי הפרויקט, תוך אחריות כוללת ונקודת קשר אחת בין הלקוח לפרויקט.

ניהול הפרויקטים שלנו מטעם ארגונים מאפשר להם להמשיך ולהתמקד במשימות ובפעילויות היומיום שלהם. אנו מנהלים ומשלבים את כלל הגורמים וספקי השירות השונים, על מנת לספק את הפתרון הנדרש. פיקוח צמוד הוא הכלי שלנו לוודא כי הספקים  עומדים בכל התקנים והדרישות.